Instrukcja palenia świec

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższej instrukcji palenia świec Candle Flame

 1. Pal świecę tak długo aż roztopiony wosk nie pokryje całej powierzchni świecy. Naturalne woski charakteryzują się tym, że jeżeli będą palone zbyt krótko utworzy się tzw. tunel. Spowoduje to nierównomierne palenie się świecy – przy kolejnym paleniu wosk wytopi się tylko w miejscu, w którym wytopił się poprzednio.
 2. Jednorazowo pal świecę nie dłużej niż 4 godziny.
 3. Nie pozostawiaj palącej się świecy bez nadzoru
 4. Nie pal świecy w przeciągu
 5. Pal świecę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt
 6. Przed każdym użyciem skróć knot do ok. 0.5 cm
 7. Aby uniknąć oparzenia użytkuj świecę ostrożnie
 8. Przechowuj świecę w temperaturze pokojowe
 9. Unikaj trzymania świecy w świetle słonecznym, Ze względu na niską temperaturę topnienia wosku sojowego, zbyt wysoka temperatura może spowodować odbarwienia wosku
 10. Zawsze ustawiaj świecę na równym niepalnym podłożu lub przedmiocie
 11. Świecę należy przestać użytkować gdy wysokość wosku od dna szklanego lampionu wyniesie ok. 1.5cm
 12. Nie przenoś świecy gdy wosk jest w formie płynnej
 13. Paląc kilka świec ustaw je obok siebie minimum 10 cm
 14. Do gaszenia świec używaj specjalnego zagaszacza – nie zdmuchuj jej